29 décembre 2012

JANUARA PROGRAMO POR PROGRESANTOJ
 Voici le programme de janvier pour les non-débutants. 

Le "Quoi de neuf ?" permet à chacun de s'exprimer à sa guise en début de cours. Durant la seconde séance, il sera question d'échanges épistolaires. Le 22, nous partagerons la Galette des Rois en nous demandant ce que nous ferions si nous étions roi ou reine. Nous finirons le mois en analisant et commentant un extrait d'une nouvelle policière écrite en espéranto.

La sabaton 5an : Akcepto de Mikaelo BRONŜTEJN 
 15h00 : prelego en Salono Puŝkin pri la « Fratoj Strugackij », en la rusa lingvo kun traduko
∆ 17h00 : renkontiĝo en la biblioteko pri « Lecionoj por knabo », kun franclingva legado far Larimaquoi
 ∆ 19h00 : komuna vespermanĝo en Maison des Associations

-          La 8an : Granda KIO NOVA ? Gvidas Claude.
-          La 15an : Kio Nova? « Amo mia, … » Imagu  leteron (aman aù aliteman). Alia klubano respondos al vi. Gvidos Yves.
-          La 22an : KOMUNA KURSO kun la komencantoj. « Kion mi farus se mi estus reĝo/reĝino ? ». Gvidas Yves. Poste, ni kune manĝos la reĝkukon.
-          La 29an : Kio Nova ? Analizi, komenti, legi la eltiraĵon de  «Tien kaj Reen ». Gvidas Michelle.

28 décembre 2012

CONFERENCE SUR LES FRERES STROUGATSKI

LES ROMANS DE SCIENCE-FICTION DES FRERES STROUGATSKI
Conférence en russe de Mikael Bronshtein, le samedi 5 janvier à 15 h 00 au Salon Pouchkine, à Hérouville
La mort de Boris Strougatski, survenue le 19 novembre dernier, met fin à une carrière littéraire remarquable. Arcadi (décédé en 1991) et Boris Strougatski ont écrit en commun, à partir de 1959, une trentaine de romans de science-fiction qui ont remporté un franc succès auprès de plusieurs générations de lecteurs. Leurs ouvrages en langue russe ont été édités à plus de 50 millions d'exemplaires et traduits dans 32 autres langues. En 1979, le réalisateur russe Andreï Tarkovski a porté à l'écran l'un des plus célèbres d'entre eux : « Stalker. Pique-nique au bord du chemin ».
Jamais bien éloignés des réalités que vivaient durement leurs lecteurs soviétiques, les romans des frères Strougatski continuent cependant de passionner un public très étendu et international. Les thèmes abordés, dans un style souvent caustique et inclassable, vont bien au-delà de la science-fiction. Ils touchent à la fois à l'universel et à la responsabilité personnelle.
Les frères Strougatski se sont hissés au plus haut niveau de la science-fiction et font partie des grands auteurs de la littérature russe.
Le conférencier, Mikael Bronshtein, habite à Tikhvine, ville jumelle d'Hérouville Saint Clair. Il s'est entretenu à plusieurs reprises avec le second des frères  Strougatski pour la traduction en espéranto de plusieurs de leurs romans. La conférence en russe de M. Bronshtein sera traduite en français par Oxsana.

Hérouville Espéranto blogo: biblioteko kun Mikaelo Bronjstein

Hérouville Espéranto blogo: biblioteko kun Mikaelo Bronjsteinhttp://www.caenlamer.fr/bibliothequeherouville/fiche-agenda-bibli-herouville.asp?card=23538 


biblioteko kun Mikaelo Bronjstein


BONAN NOVAN JARON 2013 !


19 décembre 2012

Gekaraj

Mi deziras al ĉiuj, agrablajn festojn.

Ege amike; KLOD

Conseil d'administration


       Hier soir, un conseil d'administration élargi s'est tenu à la Maison des Associations et l'assemblée générale était convoquée immédiatement après.  Nous avons noté avec plaisir la présence de Olga, espérantiste russe en visite à Caen.
       Après avoir fait un bilan définitif du stage et constaté que nous avions gagné notre pari au-delà de ce que nous avions prévu, nous avons implicitement décidé de reconduire l'expérience, peut-être en 2013.
       Par contre, nous avons fait le constat que nous n'avions sans doute pas la force d'organiser un congrès national à Hérouville en 2014. Il nous faudra réfléchir quand même afin d'organiser quelque chose pour fêter les 30 ans de notre association.
        L'assemblée générale a adopté le rapport moral et le rapport financier,  maintenu la cotisation à 20 euros, et renouvelé son conseil d'administration dans lequel une toute nouvelle adhérente, Aurélie G. a fait son entrée. Bienvenue Aurélie !
        Bien sûr, comme d'habitude, nous avons terminé la soirée par un solide casse-croûte et quelques chants, en espéranto kompreneble!


10 décembre 2012

"VORTKROKIZI", la 12an de decembro

Dum nia kurso, la mardon 11an de decembro, okazos la tabloludo "Vortkrokizi", esperantigo de "Pictionary". Jen la ĉefaj reguloj : La desegnanto de la unua teamo prenas slipon el la sliparo kaj provas NUR PER DESEGNAĴOJ komprenigi la signifon de la vorto al siaj partneroj. Li/ŝi rajtas nek paroli nek gesti nek skribi vorton aù ciferon. Por komuniki, li/ŝi povas uzi nur sian skribilon. 
Sabla tempilo ritmas la ludon. Teamo kiu ne sukcesas ĝustatempe trovi la vorton donas la ĵetkubon al nova teamo. Ofte, okazas defio inter ĉiuj teamoj : tiam ĉiuj desegnantoj samtempe krokizas vorton.
La celo estas atingi kiel eble plej rapide la lastan ĉelon de la ludplato.
Vigla kaj gaja etoso garantita !

07 décembre 2012

Prelego pri UzbekioMardon, la 4an de decembro, iom helpita de Gérard, Gigi S. prezentis prelegon pri Uzbekio en la Domo de Asocioj en Hérouville.
Ŝi klarigis kiamaniere ŝi preparis la dusemajnan vojaĝon (de la 1a ĝis la 15a de septembro 2012) kun la samarkanda esperantisto Anatoli ionesov. Amiko de Anatoli estras malgrandan vojaĝagentejon en Samarkando. Ambaŭ efike zorgis pri la programo petita de Gigi, tiel bone ke la vojaĝo estis tre agrabla kaj interesega.
Interesa ankaŭ estis la prelego. Inter la centoj da fotoj faritaj dum la restado, Gigi elektis centon. Ŝi prezentis ilin, aldonante komentojn kaj rakontante anekdotojn.
Multis la demandoj de la ĉeestantoj post la fotoprezentado kiu tre plaĉis al ĉiuj.
Se aliaj klubanoj deziras viziti tiun mirindan landon, ili scias nun kiel fari !

27 novembre 2012

Kial tiel bone sukcesis nia unua staĝo ?

Tio estas fakto neneigebla, la novembra staĝo plensukcesis !
Se paroli sincere mi neniam estus imaginta, ke ni estus kapablaj alogi tiom da staĝantoj.
Nun mi demandas min pri tia sukceso. Kial tiom da frenezaj homoj rezignis ĝui semajnofinan libertempon por ekkomenci aŭ progresigi sian lernadon de tiu (laŭdire) « senutila » lingvo ?
Mi ja scias, ke por iuj estis pli oportune dediĉi sian tempon por semajnofine staĝi ol dum la tuta jaro antaŭplani regulajn kursojn, je la neŝanĝebla horo, en neŝanĝebla loko. Ili jam travivas aŭ travivis tion aliokaze kaj ne deziras denove esti kaptitaj same kiel aliloke. Por tiuj ĉi homoj nia semajnofina staĝo estis bona oportunaĵo.
Ĉu la elekto de la instruistino instigis aliajn ? Ĉu sendepende de la gvidantino ili estus partoprenontaj en la staĝo ? Malfacile respondi, ĉu ne ?
Tamen tiajn demandojn necesas fari se hazarde ni havus la intencon proponi venontjare alian staĝon.
Gérard

24 novembre 2012

El kiuj departementoj venis la staĝantoj ?

Jen la departementoj el kiuj venis la partoprenantoj de la staĝo:
— el Lot-et-Garonne 1
— el Loir-et-Cher 1
— el Essonne 1
— el Eure 1
— el Manche 4
— el Orne 5
— el Calvados 2123 novembre 2012

Esperanta staĝo en Hérouville

La traduction en français est disponible plus bas dans l’article.

Sabaton kaj dimanĉon, la 17an kaj 18an de novembro 2012, nia klubo Hérouville-Esperanto organizis sian unuan staĝon por komencantoj kaj progresantoj. Tridek kvar personoj ĉeestis, gviditaj de Svetlana smetanina, moskva esperantistino kiu profesie agadas en Rusio kaj en diversaj eŭropaj landoj.

11 novembre 2012

Novaĵoj pri la venonta staĝo

Novaĵoj pri nia venonta staĝo
Pri la staĝo kiu okazos la 17an kaj 18an de novembro, ni havas tre bonajn novaĵojn.
Entute 32 personoj aliĝis: 8 komencantoj kaj 24 progresantoj. La plej bona novaĵo por la nespertaj organizantoj estas, ke el diversaj departementoj venos kelkaj staĝantoj. Sed kompreneble la plimulto konsistas el la lokoj klubanoj.
Baldaŭ ni tie nepre raportos pri tiu staĝo.
G.S

01 novembre 2012

NOVELOJ DE MIKAELO BRONŜTEJN EN LA FRANCA LINGVO

Mikaelo Bronŝtejn loĝas en Tihvin kiu estas ĝemela urbo de Hérouville Saint Clair. Li vizitis nin por la unua fojo en 1991 kaj multfoje revenis por kantadi aù prelegi.
Tri membroj de nia klubo kaj samideano de la pariza regiono francigis tri novelojn el lia novelaro aperinta en 2009, "Lecionoj por knabo". Aliaj membroj de Hérouville Esperanto poluris la tekston, faris fotojn kaj ilustris ĝin.
La moskva eldonejo "Impeto" ĵus aperigis ĝin sub la titolo "Leçons pour un garçon".
Gasto de nia societo dum sia prelegvojaĝo en januaro 2013, Mikaelo intervenos en la urba biblioteko por legi eltiraĵojn de tiuj noveloj kaj "Larimaquoi", loka asocio, legos la samajn eltiraĵojn en la franca.

Traductions de nouvelles

Des nouvelles de Mikaelo Bronŝtejn traduites en français par des membres de notre association

Romancier, poète, auteur-compositeur-interprète de ses chansons, Mikaelo Bronŝtejn est  bien connu dans le monde espérantiste. Il est un des principaux animateurs du groupe de Tikhvine, ville de la région de Saint-Pétersbourg jumelée avec Hérouville Saint Clair.

Depuis 1991 les associations de Tikhvine et d'Hérouville Saint Clair entretiennent des liens d'amitié très forts concrétisés par des voyages, des tournées de conférences et de très nombreux échanges par internet.

Trois membres de notre association, Gigi, Gérard et Yves, et un espérantiste de la région parisienne, ont traduit trois nouvelles tirées d'un recueil écrit en espéranto en 2009 par M. Bronŝtejn. Le livre en français est paru ce mois d'octobre 2012 sous le titre "Leçons pour un garçon" aux éditions "Impeto" de Moscou.

C'est aussi le fruit d'un travail collectif d'Hérouville Espéranto grâce à Françoise et Jean-Pierre qui ont fait une correction attentive de l'ouvrage, à Michèle qui a usé de ses talents de photographe et à Michelle qui a illustré la couverture et chacune des nouvelles.

Mikaël Bronstein
Leçons pour un garçon
112 pages
Editionos Impeto
Moscou, octobre 2012

18 octobre 2012

Franciska restado


Finseptembre, Franciska Toubale de Melburno (Aŭstralio) vizitis  nin dum 5 tagoj. Ŝi klere prelegis en nia klubo pri famega teatraĵo, (eltiraĵo de) « la monologoj de la vagino » kaj pri radio kiu ekzistas en Melburno: Radio ZZZ ; per tiu kanalo, laŭvice, homoj povas paroli sian devenan aŭ ŝatatan lingvon. Ekzemple, ĉiu lundo inter 13 kaj 14 h, oni  aŭskultas esperantajn lingvon kaj kanzonojn.
Mi mem partoprenis tian mirigan sperton dum mia Viktoria restado de januaro 2005. Vi povus aŭdi tiajn elsendojn pere de interreto: www.3zzz.com.au Melburno.
Ni promenadis ĉefe en la urbo Caen, vidante kelkajn mirindaĵojn kaj kompreneble, ni kune manĝis, ĉu en nia klubo, ĉiu alportante iun pladon (botelon), ĉu en domoj de klubanoj, ĉu en restoracioj, ĉiam kun agrablegaj etoso, ridoj, ridetoj, kaj babiladoj.
Franciska naskiĝis apud Rennes, sed de preskaŭ 20 jaroj, ŝi loĝas en Aùstralio. Ŝi regule venas Francion por renkonti siajn familianojn kaj geamikojn aŭ ĉeesti esperantajn kunvenojn.
KLOD

17 octobre 2012

Stage d'initiation et de perfectionnement

Hérouville Espéranto organise un stage d'initiation et de perfectionnement

 du 17 au 18 novembre à la Maison des Associations

Ce stage sera dirigé par Svetlana SMETANINA. Titulaire d'un diplôme international d'enseignement, Svetlana anime des stages dans de nombreux pays. Elle donne également des cours d'espéranto pour adultes dans deux universités de Moscou.

Des membres de l'association animeront également des groupes de conversation et de chant et présenteront un film, "Hérouville-Espéranto au Japon".

Renseignements et inscriptions

Nicole JEHENNE-LEDRAN
L'embellie, 8 rue de Pont-L'Evêque
14 880 Hermanville sur Mer
ou

gigesenecal@gmail.comDumonata vojaĝo en sudameriko


Nia klubano Patrick Etienne vojaĝis en Argentino kaj en Brazilo de aprilo ĝis junio 2012. Lia unua celo estis restadi por la dua fojo en "Bona Espero", esperantista eduka institucio kreita en 1974 por infanoj en socia risko. Tie li laboris dum pluraj semajnoj kaj poste iris ĝis la ĉefurbo de Argentino. Dum tiu longa vojaĝo li estis gasto de multaj esperantistoj. Per anekdotoj kaj fotoj, li raportos al ni pri tiuj travivaĵoj.
(Sur la foto, de maldesktre Patrick estas la kvina)

10 octobre 2012

Festo de kajtoj

      Pasintan dimanĉon, sur la plaĝo de Ouistreham, ni vidis ne nur kajtojn kiuj dancis en la ĉielo sed ankaŭ aliajn pli malpli grandaj kaj kvazaŭ senmovaj.


  
      Iuj estis fiksitaj sur la sablo lasante nur la finon de la stofo agrable flirteti ( la supraj nigraj).                              Aliaj estis tre dikaj kiel tiuj belaj fiŝoj kaj kiel la flava polpo sube. 
       Mi ne scias ĉu la organizantoj preĝis apartajn diojn pri kajtoj sed io estas stranga: pluvis la tutan semajnon antaŭ la festo kaj lundon, post la festo denove pluvis la tutan tagon !!!

Renaskiĝo de nia blogo ?

Ĉu nia kluba blogo renaskiĝos ?

     Hieraŭ vespere, dum nia ĉiusemajna kunveno, nia spertulo pri ĉiuj komputilaj aferoj klarigis al la nespertuloj kiamaniere legi kaj skribi sur (en?) la kluba blogo.
     Mi devas konfesi, ke JCG lernigis ion pri kio mi havis neniun ideon, interalie la partikularo ke ĝi estas publika. Teorie tio signifas, ke iu ajn povas legi tion kion ni mem skribis, do iu ajn povas scii kio okazis, okazas aŭ okazos en nia klubo.
     JCG bone komprenigis nin, ke se iuj konsultis la blogon dum la pasintaj jaroj, ili povus pensi pri la morto de nia esperanta vivo kaj agado ! Nepre necesus korekti tion, ĉu ne ? Kompreneble !
     Kompreneble sed kiel fari ?
     Se ĉiu klubano rajtis skribi, ĝis nun kvazaŭ neniu faris tion. Ĉu sufiĉas diri "Ekde nun, ĉiu povas skribi pri la klubaj aferoj" por tuj vidi la alvenon de mesaĝoj, raportoj, fotoj ... ? Mi dubas. 
     Krom se ... 
     Skribante venas al mi ideon. Ĉu bona aŭ malbona ? Ni vidos.
     Imagu iu el nia grupo kiu respondecus pri la blogo ... Ne nur por li mem skribi, tion li povas libere fari, sed ankaŭ (precipe?) por skribigi la aliajn. Ne mankas la okazaĵoj semajnon post semajno. Necesus nur tuj poste zorgi pri mallonga raporto, eble kun fotoj...
     La debaton mi provas malfermi ... kondiĉe ke tiu mesaĝo estas legota ...

             Gérard

10 avril 2012

Prelego de Anna Löwenstein pri « Romo antaŭ 2000 jaroj »


Anna Löwenstein prelegos pri « Romo antaŭ 2000 jaroj » je la 8an de majo, 18:30 en la Asocia Domo. Ŝi estas britino loĝanta en Italujo ekde 1981. Ŝi estas verkisto kaj ĵurnalisto, aŭtoro de du historiaj romanoj La ŝtona urbo kaj Morto de artisto.

Conférence de Rodica Todor dans Ouest-France

La conférence de Rodica Todor (à droite sur la photo) à propos de son pays, la Roumanie, a fait l’objet d’un article dans le journal Ouest-France du 16 mars 2012. Cette conférence a également donné lieu à une exposition (de très belles) photos de Catherine Nicolas-Gautier (au centre) avec toujours la Roumanie pour thème.

07 avril 2012

      Ŝajnas ke mi sukcesis atingi mian celon!
      Post longa provetado mi trovis la bone (por mi) kaŝitan blogon. Mi legis malnovajn informojn kaj raportojn pri malnovaj agadoj kaj vizitoj...
      Kaj nun mi estas skribanta! Ĉu mi vere sukcesis?
      Se kelkaj inter miaj samklubanoj legas tiun mesaĝon ... mi estus feliĉa kaj ... iom malpli stulta pri la komputilaj burleskaĵoj!!!
      Gerard

06 avril 2012

Esperantista historio en Normandio

Ĵus retrovita foto de Maurice Locret (1915-2002). Certe la plej malnova esperantisto de Esperanto Hérouville.
La foto datumas de Aŭgusto 1936 kiam Maurice militservis (1935-1938 en submara ŝipo « Lamotte-Picket ») kiel ŝipa ĉefmekanisto.