23 décembre 2014

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE !

Feliĉajn Jarfinajn Festojn !

Pour accompagner ces voeux, nous avons choisi une photo de neige prise en 1964 en Moravie du Sud, alors en Tchécoslovaquie. Son auteur, Francisek KUBICA (1909 - 1973) était photographe amateur, lauréat de plusieurs prix dans sa région. Il correspondait régulièrement avec Camille MARTIN (1913 - 1995, qui a enseigné l'espéranto pendant un quart de siècle à Lisieux) et joignait à chaque courrier une ou plusieurs de ses photos.


Por akompani tiujn bondezirojn, ni elektis prineĝan foton de 1964 en Suda Moravio, tiam en Ĉekoslovakio. Ĝia aùtoro, Francisek KUBICA, estis amatora fotisto kies verkoj plurfoje ricevis premion en lia regiono. Li regule korespondis kun Camille MARTIN (kiu instruis esperanton dum 25 jaroj en Lisieux) kaj ĉiufoje kunsendis unu aù plurajn el siaj fotoj.

11 décembre 2014

Nombra ĉeestantaro

     Novaĵojn de nia klubo

     De kelka tempo la partoprenantoj ĉiusemajne estas pli nombraj ol kutime en la kurso de la dua nivelo. Paralele tri novaj lernantoj regule sekvas la instruadon por komencantoj. Gigi sekvas la "Rektan metodon" de Stano Marĉek, la slovaka esperantisto kiu instruis grupon dum la oktobra staĝo.
 
     Pasintan mardon ni estis dekok klubanoj, kiuj pli-malpli sukcese ludis sub la gvidado de Jean-Pierre. Lanci ĵetkubon sur la tablon, elekti vorton laŭ la koloro atingita de la peono sur la plano, lerte desegni ion, por ke la samteamanoj malkovru la sekretan vorton, ĉio ĉi okazigis ridojn kaj serĉojn dum la tuta ludado.

       Alia novaĵo : de post la staĝo, ni nun regule kantas antaŭ la fino de la kunveno. Kaj, venontan mardon, la 16an de decembro, la tutan kurson ni kantos danke al Martine G. kiu gitare akompanos la felîcajn kantistojn. Estu nombraj por tiu lasta kunveno de la jaro 2014.

31 octobre 2014

NIAJ KURSOJ DE NOVEMBRO ĜIS DECEMBRO

NIAJ KURSOJ OKAZAS ĈIUN MARDON EN HEROUVILLE
MAISON DES ASSOCIATION, 10-18 quartier du Grand Parc. Unua etaĝo.
KOMENCANTOJ : 17h00 ĝis 18h15
PROGRESANTOJ : 18H30 ĝis 20h00

Aùtuna Programo por progresantoj

En Novembro
- la 4an : SE NI ESTUS ABELOJ. Paroliga kurso. Bredos Yves.
- la 11an : neniu kurso. Kunveno de la Normanda Estraro.
- la 18an : KUIRRECEPTO. Regalos nin Brigitte.
- la 25an : RAKONTU VOJAĜANEKDOTON. Ĉiĉeronos Gérard.

En Decembro
- la 2an : ESPERANTIGI TEKSTON. Helpos Thierry.
- la 9an : LUDOJ. Ĝojigos nin Jean-Pierre
- la 16an : KOMENTI ELTIRAĴON EL "TINĈJO EN TIBETO". Akompanos Yves.

- Dum ĉiu kurso ankaù okazas rapida "Kio Nova" kaj dekkvin minuta gramatika komento.
 


16 octobre 2014

Une pianiste espérantiste au Grand Hôtel de Cabourg

      Notre amie russe de Tikhvine, Vera Vlasova, était décidée à se baigner le dimanche 21 septembre. C'est à Cabourg que j'ai pensé, envisageant faute de baignade, une agréable promenade sur la digue suivie d'un café au Grand Hôtel.
    Pas de baignade ! Par contre, la visite du Grand Hôtel constitua pour Vera la belle surprise de la journée.

     Etonnée de circuler aussi librement dans un établissement d'une telle classe, Vera a été attirée par le piano à queue resté ouvert dans la salle à manger. Elle s'y est installée, improvisant un mini concert apprécié par la clientèle encore présente.
           
     Impressionné par la qualité du jeu de notre amie, le pianiste en titre se mit à son tour à l'instrument, engageant Vera à l'accompagner de la voix, ce qu'elle accepta volontiers. Occasion inespérée de chanter quelques mélodies russes connues, mais aussi le fameux "Padam Padam" d'Edith Piaf, qu'elle avait travaillé pour nous l'offrir en concert.
           
                                     (rédigé à partir d'un texte de Michelle Paumier)
 

13 octobre 2014

Exposition à la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair


     EXPOSITION  A  LA  BIBLIOTHÈQUE  D' HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

             Jusqu'au 26 octobre, au premier étage, la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair accueille une exposition sur l'espéranto
     Sur une carte du monde des petites épingles de couleur indiquent les 36 pays d'où sont venus les 133 espérantistes étrangers qui ont visité notre club depuis sa création. 
    Dans des vitrines sont également exposés des cadeaux faits au club ou à des membres de l'association, ainsi que des lettres de félicitation venues de Russie, Belgique, Australie, Pologne, Japon, Tchéquie, Italie ...   VENDREDI  17  OCTOBRE ,  à 18 heures
          Dans la salle du premier étage de la bibliothèque, la projection d'un film sur l'espéranto sera suivie d'un débat avec le public. Ce débat sera animé par Stano Marĉek, espérantiste slovaque de renommée internationale.
      Aux côtés du Français Michel Dechy, l'enseignant slovaque a été invité par Hérouville Espéranto pour encadrer le stage d'initiation et de perfectionnement qui se déroulera les 18 & 19 octobre, à la Maison des Associations.

     Renseignements:  06 89 74 26 65      gigesenecal@gmail.com

02 octobre 2014

Stage d'espéranto

                           STAGE ESPÉRANTO (initiation et perfectionnement)

                                   SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
                                     à HÉROUVILLE SAINT-CLAIR (14 Calvados)
                                        Maison des Associations 10-18 Grand Parc

         Ce stage sera dirigé par le Slovaque Stano MARĈEK, auteur d'une méthode d'apprentissage de l'espéranto, et le Français Michel DECHY. Tous les deux sont des animateurs expérimentés reconnus au niveau international.

                                              PROGRAMME DU WEEK-END

  Samedi 18 octobre
       8.30 - 9.30    Accueil des stagiaires
       9.30 -11.00   Cours d'initiation par la méthode directe (Stano Marĉek)
                           Cours pour le grouope de perfectionnement (Michel Dechy)
     11.00 - 11.30        Pause
     11.30 - 13.00  Suite des cours et apprentissage de chants
     13.00 - 14.00        Restauration rapide sur place
     14.00 - 16.00  Reprise des cours d'initiation et de perfectionnement
     16.00 - 16.30        Pause
     16.30 - 17.30  Suite des cours
     17.30 - 18.00  Chant (chaque groupe avec son animateur ou ensemble)
     19.00 - 20.30        Restauration sur place
     20.30 - 21.30  Présentation de l'oeuvre de Hergé  (Michel Dechy)

 Dimanche 19 octobre
       9.00 - 11.00  Cours d'initiation et de perfectionnement
     11.00 - 11.30        Pause
     11.30 - 13.00  Suite des cours et chant
     13.00 - 14.00        Restauration rapide sur place
     14.00 - 17.00  Reprise des cours d'initiation et de perfectionnement
     17.00 - 17.15        Pause
     17.15 - 17.45  Les deux groupes chantent ensemble
           18.00        Fin du stage. Premier bilan

   Contacts :    Gérard Sénécal    06 89 74 26 65
                           Yves Nicolas       06 44 87 22 48

30 septembre 2014

Koncerto en Colleville-Montgomery      Lundon, la 22an de septembro, okazis koncerto en la mediateko de Colleville-Montgomery. Niaj geamikoj el Tiĥvin, Vera Vlasova kaj Mikaelo Bronŝtejn kantis popolajn kantojn en la rusa, en la ukraina kaj en esperanto.


    Pli ol kvindek personoj ĉeestis, kiuj longe aplaŭdis la kantistojn. Se la membroj de Herouville Esperanto estis sufiĉe nombraj, ni feliĉe vidis ke la loĝantoj de Colleville estis ankoraŭ pli nombraj. 

29 septembre 2014

Memorinda tago (2)

Jen la sekvo:

       Kelkajn minutojn antaŭ la 17a, jam kuniĝis la taga esperantistaro al kiuj aldoniĝis geamikoj, membroj de la urbestraro kaj kelkaj loĝantoj de la kvartalo. 

   En esperanto, Gérard Sénécal, la nuna prezidanto de la asocio Herouville Esperanto oratoris por klarigi al la ne esperanta publiko la ĉefajn argumentojn favore al la internacia lingvo, kaj la agadon de la klubo ekster kaj en la urbo mem. Ankaŭ li dankis la vic-urbestrinon, Sylviane Lepoittevin, kiu subtenis nian projekton. Tradukis tiujn parolojn la vic-prezidanto de la asocio, Yves Nicolas, kiu kreis la asocion antaŭ 30 jaroj.

      Konstanta delegito de la Universala Esperanta Asocio ĉe UNESKO, Renée Triolle gratulis la vic-urbestrinon pro la tre taŭga elekto de la "Tagoj de kultura heredaĵo" por inaŭguri la Skvaron del' Esperanto. Ĉar esperanto daŭre militas por savi el malapero ĉiujn endanĝerigitajn lingvojn.

    Post la simplaj vortoj de la vic-urbestrino kiu esprimis sian feliĉon partopreni en tiu inaŭguro kaj substrekis la taŭgan elekton de tiu loko kun ĝiaj belaj arboj kaj floroj, amasiĝis sub la kovrita ŝildo la "eminentuloj".

                          Unu, du, tri ... ĝojan momenton travivis la ĉeestantoj !
 

     Tiam alvenis la momento de la kantado, sub la gvidado de Vera kaj Mikaelo. Post la kantoj ĉiuj partoprenantoj estis invititaj por trinki honorvinon pagita de la urbestraro. 
     Por plezurigi la ne esperantistan publikon, niaj rusaj geamikoj proponis etan koncerton. Fine, por agrabla konkludo de tiu memorinda tago, ni planis kune vespermanĝi en la Kafejo de Artoj.
 
      Ĉiuj plezure manĝis la ĉinajn pladojn, ĉiuj estis feliĉaj ... kaj kelkaj estis iom lacaj !
 
     
     

26 septembre 2014

Memorinda tago (1)

       Sabaton, la 20an de septembro 2014 restos memorinda tago por nia asocio Herouville Esperanto. La programo de la tago estis impona kun du gravaj solenaĵoj, la ĝenerala asembleo de Normandio Esperanto kaj la inaŭguro de la Skvaro del'Esperanto.
     En la Domo de Asocioj, ni aranĝis ekspozicion kaj proponis multajn senpagajn librojn.
     Tiu ĉi panelo kreita okaze de la 30a datreveno de nia asocio resumas resumas la vivon de nia klubo, de la komenco (nigra/blanka foto supre) ĝis la pormomenta fino. 

     

  Ana Sonĝanta (Shin Eun-Sook, koreianino speciale invitita por la okazo) prelegis pri edukado kaj instruo de esperanto en alternativaj lernejoj.  

    
 Sub la gvidado de Vera Vlasova kaj Mikaelo Bronŝtejn, esperantistoj el Tiĥvin (la ĝemelata urbo de Herouville), ni provkantis du kantojn en esperanto. Nia celo: kanti en esperanto dum la inaŭguro de la skvaro.     
    Okaze de nia jubileo vizitis nin, krom la Rusoj kaj Ana, juna Japanino el Sapporo. Komencantino de apenaŭ du monatoj, ŝi estis tiun tagon travivanta sian unuan esperantistan renkontiĝon. Kvankam ŝi ne komprenis ĉion kion diris la partoprenantoj, ŝi miris pri la ĝenerala etoso de la kunveno.


     Post interŝanĝoj de donacoj inter Tiĥvinanoj kaj Heruvilanoj, la prezidanto de la normanda asocio prezentis la moralan raporton kaj la kasisto sian financan raporton. Okazis debato pri la estonto de la normanda bulteno kaj de la asocio mem, post la demisio de la kasisto kaj sekretario.

                      Fine alvenis la plej atendita momento de la tago ...

25 août 2014

Un double évènement

                      UN  DOUBLE  EVENEMENT  A  NE  PAS  MANQUER
                                      SAMEDI  20 SEPTEMBRE 2014
                                   A  HEROUVILLE - SAINT - CLAIR

      I - ASSEMBLEE  GENERALE  DE  ESPERANTO  NORMANDIE
               à la Maison des Associations, 10-18 quartier du Grand Parc
         
            Programme:
                      9h 30 :  Accueil des participants
                10h - 12h :  Echanges avec nos hôtes étrangers (Russes de la ville jumelle 
                                    de Tikhvine, Coréenne + Renée Triolle)
                                    Chansons en commun en vue de l'inauguration du square
             12h - 13h 45 :  Repas sur place (chacun apporte quelque chose à partager)
             13h 45 - 16h 15 : Assemblée Générale


     II - INAUGURATION  DU  SQUARE  DE  L' ESPERANTO
           (le square est situé juste derrière la Maison des Associations)

               17h 00 :  Prises de parole
                                       - du président de Hérouville Espéranto,
                                       - de la déléguée permanente à l'UNESCO de UEA
                                       - du maire d'Hérouville - Saint - Clair
               vers 17h 30 :  Chants en espéranto
                                       ( sous la direction de Vera Vlasova et Mikaelo Bronŝtejn )
               vers 17h 45 :  Retour à la Maison des Associations pour le Vin d'honneur offert
                                      par la ville d'Hérouville-Saint-Clair                                                            
                                      Mini concert de chants russes en espéranto par Vera et Mikaelo
                19h 30 :  Banquet de l' Espéranto
                                        au Café des Arts, 2 square du théâtre
                                       (face à l'entrée du cinéma Café des Images)
                    
                                        MENU  à  28 euros (une boisson comprise)
                Buffet d'entrées : nems, raviolis aux crevettes, dim sums, salade chinoise
                Plats servis sur table :  poissons sauce piquante ,
                                                     porc aux pousses de bambou et champignons noirs ,
                                                     poulet aux amandes , riz sauté
                Dessert gourmand : trois douceurs sucrées
    
                Offerts  par le Café des Arts : une coupe de Vouvray en apéritif,
                                                                café ou thé

              Important :  Pour ce repas festif, il sera indispensable de réserver en envoyant 
              la fiche d'inscription et votre chèque à
                                  Yves NICOLAS, 14 Place Laënnec 14000 CAEN
                                                    avant le 10 septembre 2014

                                      Pour plus de renseignements :  06 89 74 26 65
                                                       gigesenecal@gmail.com
                                              

16 juillet 2014

26 juillet : Journée de l'espérantoL'espéranto existe depuis 127 ans.
Le 26 juillet 1887, les éditions Gebethner et Wolf de Varsovie éditaient le premier manuel d'espéranto pour russophones.Que de chemin parcouru depuis par cette (plus que) centenaire encore jeune et dynamique ! Apprenez la langue internationale à votre tour pour votre plus grand plaisir. (ci-dessus une des 76 langues utilisées pour éditer une affiche fêtant l'évènement : le bulgare).
Notre association, Hérouville Espéranto, fêtera elle ses 30 ans à l'automne prochain.
Esperanto ekzistas de 127 jaroj.
La 26an 1887, la eldonejo Gebethner kaj Wolf el Varsovio eldonis la unuan lernolibron de E-o por ruslingvanoj. Ni ĝuu la eventon kaj uzu plu nian belan lingvon ! (ĉi-supre, bulgara reklamilo printebla en 75 aliaj lingvoj). Nia loka asocio, Hérouville Espéranto,  festos, tiun aùtunon, sian tridek jariĝon.

                                    

24 mai 2014

Programme du Cours de Conversation en Juin

Ce cours a lieu le mardi de 18h30 à 20h00, à la Maison des Associations

La 03an : Kuirrecepto. Regalos nin Brigitte. Une recette de cuisine.
La 10an : Estrara kunveno. Gvidos Gérard. Ĉiuj membroj estas bonvenaj. Conseil d'administration.
La 17an : Amika vespero. Ni kantu kunekun Jean kaj Claude. Soirée chansons.

DE LA 22a ĜIS LA 24a NI AKCEPTOS ĈINAN PARON : PENG Zhangming KAJ ZHANG Li. Accueil d'un couple chinois.

11 mai 2014

UNE CONFERENCE SUR KIEV, LE 17 MAI

Mikaelo LINECKIJ est un habitant de Kiev.
La tournée de conférences en espéranto de Mikaelo commence alors que son pays est confronté à une situation politique extrêmement tendue à laquelle les peuples européens portent la plus grande attention.
Comme nous l'avions prévu depuis longtemps, son intervention à Hérouville, le samedi 17 mai à 18h30 à la Salle Polyvalente des Belles Portes, portera sur l'histoire de Kiev. Comme habitant de la capitale ukrainienne, Mikaleo apportera également son témoignage sur les évènements récents. 
 Mikaelo LINECKIJ loĝas en Kiev.
Ekas la turneo de Mikaelo dum streĉaj eventoj en Ukrainio kiujn tre atentas la eŭropaj popoloj. Kiel antaùlonge antaùvidite, li intervenos la 17an de majo je 18h30 en la kvartala salono de Belles Portes pri historio de Kiev. Kiel loĝanto de la ukraina ĉefurbo, li ankaù atestos pri la ĵus okazintaj eventoj.

artikoloj pri nia klubo


NOS ACTIVITES AU MOIS DE MAI

Le cours d'initiation a lieu le mardi de 17h00 à 18h30. Maison des associations.

Le cours de conversation a lieu le mardi de 18h30 à 20h00. Maison des associations.

Mardi 13 : Conversation autour d'un extrait de "Birdo flugas", une nouvelle écrite par Gérard.

Samedi 17 à 18h30 : Conférence de Mikaelo Lineckij sur l'histoire et l'actualité de Kiev, sa ville. Salle polyvalente des Belles Portes

Mardi 20 : projection publique, à 18h30, du documentaire "Espéranto" au Café des Arts

Mardi 27 : Traduction en français d'un article de Hori Jasuo sur les expérimentations atomiques  Bikini Beach

LES DEUX REUNIONS PUBLIQUES DE MIGUEL

Le temps passe vite avec Miguel !
Lors de ces deux réunions publiques, l'une à Hérouville et l'autre à Colleville-Montgomery, Miguel  a répondu à de très nombreuses questions sur la vie quotidienne à Cuba. Le public a manifesté un vif intérêt aux réponses détaillées et concrètes de notre ami  sur l'organisation sociale  et politique, sur les difficultés économiques et sur les espoirs du peuple cubain. 
Il est maintenant attendu à Strasbourg puis dans de nombreuses autres villes françaises et étrangères car sa tournée de trois ne prendra fin qu'à la fin du mois de juin. 
 En Hérouville kaj en Colleville-Montgomery
 Rapide forflugas la tempo kun Miguel !
Dum du publikaj kunvenoj, en Hérouville kaj Colleville-Montgomery, Miguel respondis al multaj demandoj pri la ĉiutaga vivo en Kubo. Tre interesis la publikon liaj precizaj kaj konkretaj respondoj pri la sociala kaj politika organizo, pri la ekonomiaj malfacilaĵoj kaj la esperoj de la kuba popolo.
Lin nun atendas Strasbourg kaj multaj francaj kaj eksterlandaj kluboj ĉar lia tirmonata turneo finiĝos nur fine de junio.

05 mai 2014

MIGUEL ANGEL : à la Maison des Associations

La présentation sur Cuba, de Miguel Angel, aura lieu à la Maison des Associations, salle du rez-de-chaussée, le vendredi 9 mai à 18h30.
et non pas à la Salle  Polyvalente des Belles Portes.
Enŝoviĝis eraro en la antaùa anonco : la prelego de Miguel Angel okazos ĉe Maison des Associations, teretaĝe, la vendredon 9an de majo je 18h30.

01 mai 2014

RENCONTRE AVEC UN CUBAIN LE 9 MAI

Le 1er avril,Miguel Angel Gonzalez Alfonso a entamé une tournée de conférences de trois mois.
 Il aura en tout été accueilli par 16 groupes français, un congrès international de cheminots espérantistes en Italie et aura également rencontré un groupe espérantiste à Berlin.
Lors de son séjour à Hérouville, il fera une conférence à la Salle Polyvalente des Belles Portes, à 18h30 le 9 mai et une autre le lendemain matin à la médiathèque de Colleville-Montgomery. Venez échanger avec lui sur Cuba !


 Miguel Angel Gonzalez Alfonso nun prelegvojaĝas dum tri monatoj en Francio por renkonti 16 grupojn kaj  por prelegi pri sia lando Kubo. Li ankaù ĉeestos la internacian kongreson de la fervojistoj (IFEF) en Italio kaj estos gasto de samideanoj en Berlino. En Hérouville, li prelegos la 9an de majo je 18h30 ĉe Kvartala Salono Belles Portes. La 10an de majo, li prelegos en proksima vilaĝeto Colleville-Montgomery. La 12an, li forveturos al Strasbourg.

06 avril 2014

APRILA KURSO

KURSO POR PROGRESANTOJ

1an de aprilo : Komenti la bildstrion "Troa Rano", kun Yves.
 
8an de aprilo : "Tra Peterburgo kaj alie en Rusio" ĉiĉeronos Jean-Pierre.

15an de aprilo : Estrara Kunveno, gvidos Gérard. Ĉiuj estas bonvenaj. Ni kune vespermanĝos.

22an de aprilo : Francigi eltiraĵon el "Vojaĝo ĝis noktofino" de Céline. Helpos Michelle.
 
29an de aprilo : neniu kurso pro ferioj

20 mars 2014

SVETLANA et FIRDAUS : du 24 au 26 MARS

Une erreur de date s'est glissée dans l'annonce précédente

Nos amis tadjiks seront bien à Hérouville du 24 au 26 mars et leur conférence au Salon Pouchkine, en russe, aura bien lieu LE MARDI 25 MARS, à 18h30.
Eraro ŝoviĝis en la antaùan anoncon... Niaj taĝikaj amikoj restados en Hérouville de la 24a ĝis la 26a de marto kaj prelegos ĉe Salono Puŝkin, la mardon 25an je 18h30, kie ni ankaù vespermanĝos.

17 mars 2014

LE TADJIKISTAN

Nous recevons deux espérantistes du Tadjikistan

Svetlana et Firdaùs  ŜUKUROV seront à Hérouville Saint Clair du 24 au 26 aoùt dans le cadre d'une tournée de conférences en espéranto dans 10 villes françaises.
 Le Tadjikistan, Etat d’Asie Centrale, est plutôt discret dans le concert des nations. Nous savons en général peu de choses de cette ex-république soviétique sinon que les premières années suivant son indépendance (1991) ont été marquées par une guerre civile et qu’elle côtoie des voisins puissant (Chine), en guerre (Afghanistan) ou bien instable (Pakistan).


Svetlana et Firdaùs seront particulièrement bien placés pour parler de leur pays.Svetlana, de nationalité russe, est née en 1946. Architecte de formation, elle a travaillé pendant près de trente ans comme scientifique à l’institut d’histoire, d’ethnographie et d’archéologie de l’académie des sciences du Tadjikistan.
Firdaùs, de nationalité tadjike, est né en 1947. De formation scientifique, il a été guide touristique de montagne de 1967 à 2012. Depuis 2013, il enseigne l’espéranto dans un lycée de Duchanbe, la capitale.

Ils interviendront en russe au Salon Pouchkine d'Hérouville, le mardi 25 à 18h30, pour présenter divers aspects de leur pays. 

Les membres d'Hérouville Espéranto les accompagneront durant ces trois jours dans la visite de notre région, notamment le Mont Saint Michel.
Ni akceptas du samideanoj el Taĝikio
 Svetlana kaj Firdaùs Ŝukurov nun prelegvojaĝas en Francio kiel gastoj de 10 kluboj. En nia urbo, ili prelegos pri sia lando ĉe Salono Puŝkin, librovendejo-restoracio en Hérouville kiu ofte organizas aranĝojn pri la landoj el eks-Sovetuniio. La prelego ruslingve okazos.
Kiel kutime, ni akompanos ilin por elkovri la lokajn vidindaĵojn, i. a. La Monton Sankta Mikaelo.