15 janvier 2016

NOS COURS DE JANVIER A MARS

Premier et Second Degrés : 17h15-18h15, à la Maison des Associations, 1er étage

PROGRAMME DU TROISIEME COURS (18h30 - 20h00)

Januare
- la 5an : Enkovertigo de la Normanda Bulteno. Reĝkuko.
- la 12an : Francigo de "La eraroj de Kristiano La Episkopo", aperinta en la Normanda Bulteno de januaro 2016. Gvidos Michèle.
- la 19an :Tabloludo "Metamorfozo". Gvidos Marie-Anne kaj Claude.
- la 26an : "Ĉe la doganejo". Okaze de vojaĝo, Yves kontrolos viajn valizon kaj vizon.

Februare
- la 2an : Esperantigo de eltiraĵo de "Vers Samarcande", de Bernard Ollivier. Tradukigos Jean-Pierre.
- la 9an kaj 16an : neniu kurso pro ferioj.
- la 23an : Alportu amuzajn anekdotojn, rakontetojn, humuraĵojn.Distros nin Gérard.

Marte
- la 1an : Estrara Kunveno kun komuna vespermanĝo. Ĉiuj estas bonvenaj. Estros Gérard.
- la 8an : "Mi memoras pri...". Rakontu okazintaĵon, memoraĵon. Animos Jean.
- la 15an : "Radioamatorismo kaj esperanto". Prelegos Jean-Pierre.
- la 22an : Gramatikaj punktoj. Instruos Thierry.
- la 29an : Kantado. Orkestros Martine.