30 décembre 2013

Bondezirojn

       Tiuepoke ni ricevas bondezirajn poŝtkartojn el diversaj lokoj. Tiaj tradiciaj belaj atestoj iom post iom malaperas, (almenaŭ tiuj kiuj venas perpoŝte). Pro tio mi pli kaj pli feliĉas ricevante bondezirojn el Japanio. 
     Aparte rimarkinda estas la belega memfarita karto sendita de nia amikino R.S. el Date-ŝi, tre proksime de Fukuŝima. 

   
        En Japanio kutime oni sendas al siaj geamikoj kaj familianoj novjarkartojn. R.S. klarigis, ke ŝi ĉiam japaneske skribas siajn kartojn per tuĉo. Ĉi-jare ŝi preparis 80 kartojn !
    Jen la traduko de la skribaĵo, legebla de supre sobe kaj de dekstre maldekstre:  "Feliĉan Novjaron !" 
                   "Mi deziras, ke vi fartu bone kaj havu novjaron kun feliĉo."
 La du lastaj vertikalaj maldekstraj linioj entenas la adreson kaj la nomon de la aŭtoro.  
          Admirinda laboro, ĉu ne ?
                                             Feliĉan novjaron al ĉiuj !

18 décembre 2013

NIA PROGRAMO DE JANUARO ĜIS MARTOVintra Programo de HEROUVILLE ESPERANTO

Januaro
            La 7an : Ĝenerala Asembleo
                La 14an : Kuirrecepto. Brigitte regalos nin.
                La 21an : « Babilemo sen limo ».Babiligos Claude.
                La 28an : « Nia vojaĝo en Rumanio ». Raportos Michèle, Michelle, Brigitte, Claude.

Februaro
La 4an : « Rememoraĵoj pri esperanto en Madagaskaro. 1958-1963 ». Memoros Henri.
                La 11an : Gramatikaj punktoj. Instruos Thierry.
                La 18an : Priskribi kaj komenti bildojn pri Hindio. Demandos Jean-Christophe.
                La 26an : Francigi eltiraĵon de «La Bato », novelaro de Lena Karpunina. Gvidos Yves. 

Marto
                La 4an kaj la 11an : Ferioj. Neniu kurso.
                La 18an : «Miaj promenadoj tra rusaj vidindaĵoj ». Ĉiĉeronos Jean-Pierre.
                La 25an : « Ni kune kantu ». Preparos Jean L. kaj Claude. 

Nia kurso okazas ĉiun mardon je 18h30 en Maison des associations

11 décembre 2013

LE DIRE AVEC DES FLEURS

Plantez des tulipes "Espéranto" !
Le producteur de bulbes Ernest Turc propose des tulipes portant le nom de la langue internationale avec le commentaire suivant : "Ces tulipes qui fleurissent à la fin du printemps sont très originales car les fleurs comportent une bande verte et les pétales sont pointus. Leur durée de floraison est remarquable". Il est encore temps d'en planter quelques bulbes dans votre jardin. Offrir un bouquet de tulipes "Espéranto", quelle classe !


Plantu tulipojn "Esperanto" !
Franca produktanto de floraj bulboj proponas tulipojn kun la nomo de la internacia lingvo kaj jene komentas "Tiuj tulipoj printempfine floras. Pro verda strio kaj ĝiaj pintaj petaloj, la floro estas aparte rimarkinda". La klarigoj  aperas ankaù en la germana, ukraina, itala kaj hispana lingvoj. Eble vi sukcesos planti kelkajn bulbojn kaj proponi belajn bukedojn al viaj geamikoj !