18 mars 2015

L'ESPERANTO COMME LANGUE MATERNELLE


En tapant "Libera Folio" avec le moteur de recherche, vous pourrez regarder un petit film fort intéressant sur des jeunes espérantistes de naissance, c'est à dire nés de parents de nationalités différentes et utilisant l'espéranto dans le cadre familial. Par exemple, notre club d'Hérouville-Saint-Clair connaît  Alexandra qui nous rend visite lorsqu'elle est en France. Ses parents, Claude et Ljuba, sont français et russe et leur langue commune est l'espéranto. Norvégienne, cette ado parle couramment le norvégien, le russe, le français et l'espéranto.
On nous dit trop souvent que l'espéranto n'est pas une langue et qu'elle n'a pas de culture. Il suffit d'écouter ces jeunes, venus de pays différents, pour se convaincre du contraire.

Malfermu la retpaĝon "Libera Folio" por aùskulti denaskajn esperantistojn. Iliaj gepatroj uzas esperanton en la familia kadro. Nia loka klubo konas tian junulinon, Aleksandra. Ŝi loĝas en Norvergio kun siaj gepatroj kies denaskaj lingvoj estas la franca kaj la rusa. Tiu junulino flue parolas la norvegan, la rusan, la francan kaj esperanton.
Multaj homoj ŝablone asertas, ke esperanto ne estas lingvo, ke ĝi estas senkultura. Tiu nur kelkminuta filmeto brile pruvas la malon !

15 mars 2015

Lastajn fotojn pri Marakeŝo

     Post unu horo ni foriros el nia domo por mallonga feriado. Mia edzino kaj mi bezonas iom ripozi kaj estas konate, ke por ripozi necesas forlasi la kutiman loĝejon kie ĉiam troviĝas ion por fari, ĉu vere ? 
    Per nia loĝaŭto ni planis viziti tre proksimajn lokojn en Normandio ĉar mi ne deziras longe ŝofori.

      Atendante novajn raportojn kaj fotojn, mi sendas kelkajn aliajn belajn fotojn el Marakeŝo. Ekzemple ĉu vi ne emus promenadi en tiu tre kvieta parko ?

      Ĝi estas fame konata de la turistoj pro ĝia tre intensa bluo, kies nomo estas "Bluo Maĵorel". Maĵorel estis franca pentristo kiu aĉetis la tutan proprietaĵon kaj farbis konstruaĵojn, murojn  kaj basenojn per tiu koloro.

     En la tuta parko troviĝas ekzotaj kreskaĵoj, arboj kaj dikfoliaj plantoj. Ŝajnas ke la varma klimato de Marakeŝo bone taŭgas por la plenkreskaĵo de tiaj plantoj.

       Vi ne rekonos min sed mi asertas, ke estas mi kiu estas sidanta sur la benko. Bluan pantalonon mi surmetis tiun tagon, tamen ne simila al la "Bluo Maĵorel" ! 
                                                 
      
                           Nun mi lasas vin por kelke da tempo ...   Ĝis !                        

14 mars 2015

Les premières années de l'espéranto à Caen

L'espéranto à Caen, 1905-1914.
Le mardi 17 mars prochain, dans le cadre du cours hebdomadaire, nous tenterons de dresser un historique de l'espéranto à Caen au début du XXè siècle. Nous commencerons par une jolie promenade dans la ville dont l'aspect a été profondément remanié après les bombardements de juin 1944.
Nous irons ensuite sur les traces du premier groupe d'espéranto. Fondé en décembre 1905, il s'est rapidement développé grâce à de nombreux cours dispensés à la mairie, à la Bourse du Travail, dans une caserne, etc.
 1905 est une année charnière pour l'espéranto. Il jouit d'un certain prestige dans différents milieux, les groupes se multiplient en France et dans de nombreux pays et le premier congrès international à Boulogne-sur-Mer est un franc succès.
 Mais des querelles linguistiques internes au mouvement vont bientôt nuire à son développement, tout particulièrement à Caen et en Basse-Normandie...

 Prelegeto la 17an de marto pri historio de esperanto en Caen je la komenco de la Dudeka Jarcento. Ni unue prezentos la tiaman urbon kies aspekto radikale transformiĝos post la detruoj de junio 1944.
Ni poste sekvos evoluon de la loka movado kies unua grupo aperas en decembro 1905. Post rapida kresko, kiel alie en la tuta mondo, la loka movado baldaù stumblos pro la Ido kverelo aparte forta en nia urbo.