30 décembre 2013

Bondezirojn

       Tiuepoke ni ricevas bondezirajn poŝtkartojn el diversaj lokoj. Tiaj tradiciaj belaj atestoj iom post iom malaperas, (almenaŭ tiuj kiuj venas perpoŝte). Pro tio mi pli kaj pli feliĉas ricevante bondezirojn el Japanio. 
     Aparte rimarkinda estas la belega memfarita karto sendita de nia amikino R.S. el Date-ŝi, tre proksime de Fukuŝima. 

   
        En Japanio kutime oni sendas al siaj geamikoj kaj familianoj novjarkartojn. R.S. klarigis, ke ŝi ĉiam japaneske skribas siajn kartojn per tuĉo. Ĉi-jare ŝi preparis 80 kartojn !
    Jen la traduko de la skribaĵo, legebla de supre sobe kaj de dekstre maldekstre:  "Feliĉan Novjaron !" 
                   "Mi deziras, ke vi fartu bone kaj havu novjaron kun feliĉo."
 La du lastaj vertikalaj maldekstraj linioj entenas la adreson kaj la nomon de la aŭtoro.  
          Admirinda laboro, ĉu ne ?
                                             Feliĉan novjaron al ĉiuj !

18 décembre 2013

NIA PROGRAMO DE JANUARO ĜIS MARTOVintra Programo de HEROUVILLE ESPERANTO

Januaro
            La 7an : Ĝenerala Asembleo
                La 14an : Kuirrecepto. Brigitte regalos nin.
                La 21an : « Babilemo sen limo ».Babiligos Claude.
                La 28an : « Nia vojaĝo en Rumanio ». Raportos Michèle, Michelle, Brigitte, Claude.

Februaro
La 4an : « Rememoraĵoj pri esperanto en Madagaskaro. 1958-1963 ». Memoros Henri.
                La 11an : Gramatikaj punktoj. Instruos Thierry.
                La 18an : Priskribi kaj komenti bildojn pri Hindio. Demandos Jean-Christophe.
                La 26an : Francigi eltiraĵon de «La Bato », novelaro de Lena Karpunina. Gvidos Yves. 

Marto
                La 4an kaj la 11an : Ferioj. Neniu kurso.
                La 18an : «Miaj promenadoj tra rusaj vidindaĵoj ». Ĉiĉeronos Jean-Pierre.
                La 25an : « Ni kune kantu ». Preparos Jean L. kaj Claude. 

Nia kurso okazas ĉiun mardon je 18h30 en Maison des associations

11 décembre 2013

LE DIRE AVEC DES FLEURS

Plantez des tulipes "Espéranto" !
Le producteur de bulbes Ernest Turc propose des tulipes portant le nom de la langue internationale avec le commentaire suivant : "Ces tulipes qui fleurissent à la fin du printemps sont très originales car les fleurs comportent une bande verte et les pétales sont pointus. Leur durée de floraison est remarquable". Il est encore temps d'en planter quelques bulbes dans votre jardin. Offrir un bouquet de tulipes "Espéranto", quelle classe !


Plantu tulipojn "Esperanto" !
Franca produktanto de floraj bulboj proponas tulipojn kun la nomo de la internacia lingvo kaj jene komentas "Tiuj tulipoj printempfine floras. Pro verda strio kaj ĝiaj pintaj petaloj, la floro estas aparte rimarkinda". La klarigoj  aperas ankaù en la germana, ukraina, itala kaj hispana lingvoj. Eble vi sukcesos planti kelkajn bulbojn kaj proponi belajn bukedojn al viaj geamikoj !

10 novembre 2013

Vizito de Renée Triolle

Konstanta Delegito de Universala Esperanto Asocio ĉe UNESCO, Renée Triolle vizitis nin la 9an de novembro. Ŝi ankaù estas konata kiel aktivulo ĉe la Esperanto France kaj kiel aùtoro de lernolibro.
Renée, instruistino de la rusa lingvo, loĝas en La Ciotat. Ŝi vizitis koleginon (Irène) en Hérouville Saint Claire.
Ni akompanis ŝin ĉe la proksima marbordo, por observi birdojn en Sallenelles kaj por pluki konketojn sur la strando en Cabourg, ankaù fama pro la "Grand Hôtel", ĉe mara hotelo kie regule feriadis verkisto Marcel Proust. En Colombelles, ni vizitis ortodoksan preĝejeton. Ĝin konstruis rusoj en 1926. Rifuĝintoj pro la unua milito aù pro la rusa revolucio, ili tiam estis dungitoj de loka siderurgia entrepreno. (de maldekstre : Claude, Irène, Renée).

04 novembre 2013

      Post longa vojaĝo en Italio, ni finfine revenis Normandion ! Ni retrovis la venton kaj la pluvon, kiuj ne tre mankis al ni. Antaŭ foriri el Palermo, Sicilio, ni banis nin en la naĝejo de tre bela kampadejo (26°) ...
      Mi ekkomencis iom raporti pri tiu vojaĝo sur mia blogo ĉar ni ne intencas prelegi pri tiu tre konata lando. Do mi invitas la scivolemulojn legi tion kion mi jam skribis kaj rigardi fotojn.  (http://hoteloparadizo.blogspot.com)
          Ĝis
                 Gerard


13 octobre 2013

LES TRAVAILLEURS RUSSES DE LA SMN


Claude Rouget prépare un diplôme universitaire sur les travailleurs russes de la SMN, Société Métallurgique de Normandie, une usine sidérurgique qui a fortement marqué la vie et la culture ouvrière de l'agglomération caennaise jusqu'à sa fermeture en 1993. Parmi de nombreux autres nationalités, les russes ont été des milliers à y travailler à partir de 1919. A partir d'archives, d'interviews et de sources diverses, Claude dresse un tableau précis et souvent émouvant de ces travailleurs venus de Russie au gré des évènements politiques qui bouleversaient leur pays.
Il intervient en espéranto lors du cours des mardi 8 et 15 octobre pour nous présenter l'état de ses recherches.
Claude soutiendra ce mémoire dans une université norvégienne. Citoyen de ce pays, Claude vit en Norvège depuis de nombreuses années. Sa femme est une espérantiste russe. L'espéranto est la langue commune du couple. L' enfant parle couramment le norvégien, le russe, le français et l'espéranto.


Claude Rouget (Klod Ruĵe) nun preparas diplomon pri rusoj kiuj laboris en granda siderurgia uzino apud Caen. Ili venis ekde 1919 pro la dramaj eventoj okazintaj en sia lando. Dank'al dokumentaj kaj intervjuaj fontoj, li sukcesas rekonstrui iliajn itinerojn kiujn li vigle prezentas al ni dum du sinsekvaj kursoj de nia klubo. Claude jam de longe vivas en Norvegio kaj tie prezentos sian dosieron.
Lia edzino, ruse devena, ankaù estas esperantisto. La paro uzas ĉiutage E-ton, kaj la filino flue parolas la norvegan, la rusan, la francan kaj Esperanton.

04 octobre 2013

Les cours ont repris

Deux niveaux de cours... pour tout public !

 Les cours de Premier et de Second Degré ont repris à la Maison des associations, chaque mardi, successivement à 17h15 et 18h30. Comme on peut le constater sur les 3 photos ci-dessous, il est ouvert à tout public. Quels élèves studieux !
Dunivelaj kursoj ekis la 1an de oktobro. Videble por ĉiaj (kaj atentemaj) publikoj !

Informations : yvanmi@club-internet.fr
 


La plej atentema kursanino...

02 octobre 2013

Saluton

 Bedaurinde, ŝajnas ke mi ne povu havi pli grandan bildon .

Temas pri la akcepto de Jean-Pierre en la E° klubo de Tikvino ;(junie)

La artikolo  parolas pri la  kluba E° programo kaj pri  venonta internacia futuro .

19 septembre 2013

NOS COURS, HEURES ET CONTENU

NOS COURS REPRENNENT LE MARDI 1ER OCTOBRE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Premier Degré : de 17h15 à 18h30. Le cours a lieu au premier étage, couloir de droite.

Info : yvanmi@club-internet.fr


Second Degré : de 18h30 à 20h00. Conversations, exposés, sketches, jeux de rôles et le 26 novembre accueil d'une journaliste de Radio Chine Internationale en tournée en France pour 3 semaines. Cette radio nationale chinoise émet dans plusieurs langues dont l'espéranto. Nous lui proposerons de faire un reportage sur les fromages normands et elle fera un exposé sur la culture de son pays.
Oktobro
            La 1an : Granda « KIO NOVA ? ». Gvidos Claude Ferrand. + Disdono de senpagaj libroj.
                La 8an : « Lingvaj kaptiloj » + « Rusoj en Normandio ». Prezentos Claude Rouget.
                La 15an : Kantoj kaj Poemoj. Gvidos Jean-Pierre kaj Damien.
                La 22an kaj la 29an : La kurso ne okazos pro ferioj

Novembro
                La 5an : Skeĉoj pri « Familia Vivo » + Gramatikaj punktoj. Gvidos Yves.
                La 12an : Rolludo « La Homlupoj ». Gvidos Jean-Christophe.
                La 19an : Estrara Kunveno. Ĉiuj klubanoj estas bonvenaj.
                La 26an : Prelego de ĉina ĵurnalistino de Radio Ĉina Internacia

Decembro
                La 3an : Pristudo de la ĵus aperinta filmo « Esperanto ». Gvidos Yves.
                La 10an : « Nia vojaĝo en Rumanio ». Prezentos Michèle, Michelle, Brigitte.
                La 17an : « Babilemo sen limoj ». Gvidos Claude Ferrand.10 septembre 2013

C'EST LA RENTREE !

Une nouvelle saison se met en place
Douze de nos adhérents ont tenu le stand à la Fête des Associations d'Hérouville-Saint-Clair, le 8 septembre en informant les visiteurs de la reprise de nos activités.
Les cours de premier degré commenceront le mardi 1er octobre de 17h15 à 18h15 à la Maison des Associations (Premier Etage).
Le même jour, mais à 18h30, le groupe de perfectionnement et de conversation reprendra ses activités.
Nia societo partoprenis la lokan Feston de la Asocio, la 8an de septembro, por prezenti niajn kursojn kaj agadojn. Dekdu klubanoj laùvice deĵoris por respondi al pluraj tre interesataj vizitantoj.

25 août 2013

L'été ? Une belle occasion pour pratiquer l'espéranto !

Des voyages, des rencontres, des lectures pour les espérantistes de la région caennaise.

Michèle (voir un des messages précédents) a rencontré ses amis lors de son voyage au Japon. Jean-Pierre est retourné en Russie et Françoise à Berlin car ils ont tissé des liens forts avec des espérantophones de ces deux pays.
Véronique et Patrick ont accueilli Mabel, d'Argentine, qui sera la principale organisatrice du congrès mondial d'espéranto à Buenos Aires, en 2014. Voir les pages de l'UEA : http://www.uea.org/
Odile a participé au congrès mondial 2013 en Islande. Il regroupait plus de mille personnes venues d'une soixantaine de pays. Ecouter l'interview de son nouveau président sur les ondes de la Radio Chinoise : http://esperanto.cri.cn/
Yves s'est rendu au congrès de SAT à Madrid où se réunissaient plus de cent espérantistes de 21 pays. Un petit film amusant résume cette rencontre : 
Trois membres de l'association ont animé un atelier sur l'actualité de l'espéranto durant le congrès de la pédagogie Freinet qui a réuni à l'université de Caen plus de 500 personnes françaises et étrangères (voir le message précédent). Les échanges ont été intéressants notamment avec une enseignante de Marseille qui fait avec ses élèves de la correspondance en espéranto avec des classes du Japon. Durant le même atelier, Claude nous a parlé de son expérience familiale : marié à une russe et vivant en Norvège,  il ne s'exprime qu'en espéranto au sein du couple. L'enfant parle couramment le français, le russe, le norvégien et l'espéranto. Cette famille est loin d'être la seule dans ce cas comme le résume le reportage de l'AFP http://www.dailymotion.com/video/x12wwkk_au-chateau-de-gresillon-l-esperanto-en-s-amusant_news sur la rencontre de familles espérantophones tenue à Beaugé (49)au cours du mois d'août.
Durant ses vacances, Klod, lui, a lu trois livres en espéranto. "Judoj sen mono" de Mickael Gold, un livre  sur la Commune de Paris, et la traduction de la pièce de théâtre "Art" de Jasmina Reza.
Véronik, qui a commencé son apprentissage de la langue à l'automne 2013, a préféré suivre un cours par internet. 
Nous conseillons également 

Enfin, Gérard et Gigi viennent d'entreprendre un voyage de deux mois qui les mènera jusqu'en Sicile. Ils sont assurés de faire de nombreuses rencontres d'espérantophones qu'ils ont contactés grâce aux annuaires des associations internationales, dont "Pasporto", un carnet d'adresses indispensable pour les voyages :


 Vojaĝoj, renkontoj, legado, kursoj por niaj klubanoj, dum la somero. En Japanio, Germanio, Rusio, Italio. Interveno dum nacia prieduka kongreso en Caen. Partopreno al UEA kaj SAT kongresoj. Niaj klubanoj aktivas ĉiudirekten sub la somera suno !
.