10 avril 2012

Prelego de Anna Löwenstein pri « Romo antaŭ 2000 jaroj »


Anna Löwenstein prelegos pri « Romo antaŭ 2000 jaroj » je la 8an de majo, 18:30 en la Asocia Domo. Ŝi estas britino loĝanta en Italujo ekde 1981. Ŝi estas verkisto kaj ĵurnalisto, aŭtoro de du historiaj romanoj La ŝtona urbo kaj Morto de artisto.

Conférence de Rodica Todor dans Ouest-France

La conférence de Rodica Todor (à droite sur la photo) à propos de son pays, la Roumanie, a fait l’objet d’un article dans le journal Ouest-France du 16 mars 2012. Cette conférence a également donné lieu à une exposition (de très belles) photos de Catherine Nicolas-Gautier (au centre) avec toujours la Roumanie pour thème.

07 avril 2012

      Ŝajnas ke mi sukcesis atingi mian celon!
      Post longa provetado mi trovis la bone (por mi) kaŝitan blogon. Mi legis malnovajn informojn kaj raportojn pri malnovaj agadoj kaj vizitoj...
      Kaj nun mi estas skribanta! Ĉu mi vere sukcesis?
      Se kelkaj inter miaj samklubanoj legas tiun mesaĝon ... mi estus feliĉa kaj ... iom malpli stulta pri la komputilaj burleskaĵoj!!!
      Gerard

06 avril 2012

Esperantista historio en Normandio

Ĵus retrovita foto de Maurice Locret (1915-2002). Certe la plej malnova esperantisto de Esperanto Hérouville.
La foto datumas de Aŭgusto 1936 kiam Maurice militservis (1935-1938 en submara ŝipo « Lamotte-Picket ») kiel ŝipa ĉefmekanisto.