21 juin 2007

Langue pour l'Europz

La FNSEA reconnaît en effet la compétence de l’ancienne Ministre déléguée au Commerce Extérieur en négociation européenne et internationale, compétence qui sera nécessaire à la défense du système agricole français et européen.

" A Bruxelles et à Genève, souligne-t-on à la Fnsea, il faudra user de persuasion et de pédagogie : face à ceux qui veulent nous contraindre, il faudra de la volonté et de la fermeté ; face à ceux qui doutent, il faudra peut-être aussi user de la langue de l’espoir européen ; l’esperanto. Mme Lagarde réputée pour parler de nombreuses langues étrangères devra forcément rajouter celle-là. "

Source : TV Agri Communiqué par Freddy

19 juin 2007

Villes jumelles

Cedo al Esperanto
Kioto (Japanio), Zagrebo (Kroatio) kaj Parizo (Francio) estas ĝemelaj urboj. Kutime Kioto-
Zagreba Asocio havas monatan kunsidon en la 2-a dimanĉo. Konsiderinte la partoprenon de la
preleganto en la 90-a Japana Kongreso de Esperanto en la 2-a semajnfino, la Asocio akceptis la
proponon de s-ino TAHIRA Masako, esperantistino el Kioto, pri ŝanĝo de la tago al la tria
dimanĉo, nome la 19-a de oktobro 2003. Tiutage s-ro Kreŝimir Barkoviĉ, ĝenerala sekretario de
Sennacieca Asocio Tutmonda en Parizo, prelegis en la kunsido de la Asocio che Kioto-urba
Internacia Domo sub la temo "Kroata Printempo kaj mi---1971-2003---" en Esperanto kun
japanlingva interpreto. La prezidanto de la Asocio bone parolas la kroatan lingvon, sed li cedis al
s-ro Kreŝimir Barkoviĉ paroli en Esperanto kaj al s-ino TAHIRA Masako interpreti japanen. S-ro
Kreŝimir Barkoviĉ naskiĝis kaj esperantistiĝis en Zagrebo, kaj nun loĝas en Parizo. Pro la ŝanĝo
de la tago nur malmultaj membroj de la Asocio ĉeestis la kunsidon, sed surprize 6 esperantistoj kaj
1 simpatianto de Esperanto aperis inter ili! (Laŭ raporto de s-ino TAHIRA Masako)
La projekto en gazeto
1. Esperanto en Azio estas 16-paĝa Bulteno de KAEM (Komisiono pri Azia Esperanto-Movado de
UEA (Lauw Estrara Raporto de UE Freddy

09 juin 2007

Rendevuo

Le prochain Conseil d'Administration auira lieu le mardi 19 JUIN 2007 À 18H 30 À LA MAISON DES ASSOCIATIONS D'HEROUVILLE , vous pouvez amener pour un pique-nique avec couverts qui suivra cette séance .
GXIS K

02 juin 2007

UFE Kongreso

Tre ricxa estis la programo de tiu Nacia Kongreso kun 162 partoprenantoj dum Pentekosto Prelegojn, spektakloj, bankedoj, babiladoj, ekskursoj, k.t.p.... Dum la gxenerala asembleo, Claude Nourmont vicprezidento de UEA kaj redaktoro de "Le Monde de l'Education" petis varmajn aplauwdojn honore al nia Yves Nicolas
por danki lin pro la granda laboro farita por la organizado de la rondvojagxoj de niaj eksterlandaj
vizitantoj. Freddy