28 avril 2015

Hérouville Espéranto blogo: Conférence d'un espérantiste russe, le lundi 4 mai

Hérouville Espéranto blogo: Conférence d'un espérantiste russe, le lundi 4 mai

Conférence d'un espérantiste russe, le lundi 4 mai

Aleksandro Melnikov fera une conférence le lundi 4 mai à 18h30 au Café des Arts d'Hérouville Saint-Clair.
"Rostov-sur-le-Don, ma ville, proche de la frontière ukrainienne"


Aleksandro Melnikov termine en Normandie une tournée de conférences dans une quinzaine de villes françaises. Il interviendra également dans la Manche et en Seine-Maritime.
Titulaire d'un doctorat en interlinguistique, A. Melnikov est aussi membre de l'académie d'espéranto. A ce titre, il intervient souvent dans des rencontres internationales. Il nous parlera cette fois de sa ville et, selon nos questions, évoquera son point de vue sur les tensions actuelles provoquées par la situation ukrainienne.
Le club d'Hérouville assurera l'interprétariat espéranto-français. L'accès est gratuit pour les consommateurs du Café des Arts.
Aleksandro Melnikov prelegvojaĝas en Francio de unu monato kaj jam vizitis dek-kvin urbojn. Lia lasta etapo estos en nia urbo kie li prelegos pri sia urbo Rostov-ĉe-Dono kaj eventuale, laù niaj demandoj, pri la nuna situacio ruso-ukrainia. La konferenco okazos en Café des Arts, la 4an de majo je 18h30. Senpage por la klientoj de la kafejo.

11 avril 2015

Vojaĝo tra Siberio


       Dum la somero de la jaro 2007, Gigi kaj Gerard S. vojaĝis en Rusio. Ili ne estas la solaj el nia esperanta grupo kiuj tien iris. 
     Tamen la vojaĝo ne estis tiel ordinara ĉar la aventurema paro iris de Moskvo al Irkutsk kaj la lago Bajkalo uzante la faman transsiberian trajnon.


      La tutan vojaĝon preparis nia amikino Svetlana Smetanina el Moskvo, elektante la etapojn kie survoje esperantistoj povis gastigi la vojaĝantojn.
           Pri tiu neordinara sperto Gerard faris filmon kies titolo estas 
                 " De Moskvo al Irkutsk" per la Transsiberia trajno".

      Tiun filmon Gigi kaj Gerard prezentos en la biblioteko de Colleville-Montgomery
   Lundon, la 27an de aprilo je la 20a

     Priparolo okazos post la filmo.