30 août 2007

En la araba

Un nouveau pas dans la progression de l'espéranto dans le monde arabe : un
cours en ligne est enfin disponible dans cette langue. N'hésitez à en
informer vos correspondants et amis arabophones.

>Araba Komisiono de UEA
>
>Reta Kurso en la araba
>
>La unua reta kurso en la araba estas ricevebla per senteksta mesag'o al
>duurus-al-lughati-ad-dualyti-al-esperanto-subscribe@yahoogroups.com
>
>Bonvolu helpi per diskonigado de chi tiu ebleco al arablingvaj
>medioj. Oni rajtas ricevi ankau version en pdf-formato de la kurso
>per simpla peto al: <araba.komisiono@...>.

24 août 2007

Fotoj de Yokohama internacia kongreso

Vi povas konsulti fotoj de Yokohama internacia kongreso ĉi tie: http://www.k4.dion.ne.jp/~uk2007/espe/gheneralo.htm

Dankon Freddy pri la ligilo

23 août 2007

nova estraro de UEA

La Estraro de UEA
La estraro estis elektita dum la Universala Kongreso en Jokohamo, 2007.

D-ro Probal Dasgupta, Hinda Unio: Prezidanto (kunordigo, generala planado);
S-ro Ranieri Clerici, Italio: Vicprezidanto (eksteraj rilatoj);
S-ino Claude Nourmont, Luksemburgio: Vicprezidanto (kulturo, edukado, kongresoj);
S-ino Barbara Pietrzak, Pollando: Generala Sekretario (informado);
S-ino Loes Demmendaal, Nederlando: Estrarano (financoj, administrado, TEJO);
S-ro Hori Yasuo, Japanio: Estrarano (landa kaj regiona agado );
S-ro José Antonio Vergara, Cilio: Estrarano (faka kaj scienca agado).