12 avril 2013

Gekaraj

  Tre agrablan kaj kleran vesperon , ni travivis kun Mireille Grosjean.

Plej amike; Klod

03 avril 2013

APRILA PROGRAMO

Notre programme en avril

La 2an : Francigi "Karmen". Gvidis Claude. Traduction d'un extrait de Carmen.

La 9an : La kurson gvidos Mireille Grosjean. Le cours sera animé par notre invitée suisse.

La 16an : Komenti eltiraĵon de "La templo de l'suno". Gvidos Yves. Commenter un passage du Temple du Soleil (Tintin)

La 23an kaj la 30an, la kursoj ne okazos pro ferioj. Pas de cours durant les vacances.   

01 avril 2013

MIREILLE GROSJEAN EN NORMANDIO

MIREJO VIZITOS TRI GRUPOJN EKDE LA 8A DE APRILO

 

Mirejo venas de Svislando kaj estas tre konata en Esperantujo kiel instruistino, aganto en Afriko, komitatano ĉe UEA, preleganto. Jen ŝia programo : 
- la mardon 9an de aprilo, tagmanĝo en Flers kun la loka grupo. Zef prelegos pri siaj biciklistaj aventuroj ĝis Vladivostoko
- la mardon 9an, Mirejo gvidos la kurson en Hérouville Saint Clair kaj vespermanĝos kun la klubanoj
- la merkredon 10an, ŝi vizitos plurajn vidindaĵojn pri la Dua Mondmilito en nia departemento
- la ĵaŭdon 11an ŝi foriros al Le Havre, kie la grupo organizas prelegon pri esperanto en sidejo de klera societo

Mireille est suisse et est très connue dans les milieux espérantistes comme enseignante, militante pour le développement de l'espéranto en Afrique, représentante de la Suisse à l'Association Universelle d'Espéranto, et comme conférencière.
- le mardi 9 avril : elle rendra visite au groupe de Flers. Zef nous rappellera ses aventures cyclistes jusqu'à Vladivostok. Le soir, elle animera le cours du groupe d'Hérouville Saint Clair
- le mercredi 10 avril : Mireille visitera plusieurs sites de la seconde guerre mondiale du Calvados
- le 11 avril, elle partira au Havre, où le groupe local organise une conférence publique sur l'espéranto en collaboration avec une association culturelle.