26 février 2013

Al nia Kara Freddy   Gekaraj

 Nia kara amiko FREDDY forpasis .

Ni ne forgesos lin. Li bonkore kaj klere multedonis , kun humuro kaj afabeleco,

al ĉiuj klubanoj .

  Kun granda aflikto; KLOD

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire