23 août 2007

nova estraro de UEA

La Estraro de UEA
La estraro estis elektita dum la Universala Kongreso en Jokohamo, 2007.

D-ro Probal Dasgupta, Hinda Unio: Prezidanto (kunordigo, generala planado);
S-ro Ranieri Clerici, Italio: Vicprezidanto (eksteraj rilatoj);
S-ino Claude Nourmont, Luksemburgio: Vicprezidanto (kulturo, edukado, kongresoj);
S-ino Barbara Pietrzak, Pollando: Generala Sekretario (informado);
S-ino Loes Demmendaal, Nederlando: Estrarano (financoj, administrado, TEJO);
S-ro Hori Yasuo, Japanio: Estrarano (landa kaj regiona agado );
S-ro José Antonio Vergara, Cilio: Estrarano (faka kaj scienca agado).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire